top of page

VIKTIG INFO DU MÅ LESE OG VÆRE KLAR OVER NÅR DU BESTILLER BILTRANSPORT!

Vi har markedets aller beste forsikringsordning for din bil under transport.
Dette er inkludert i prisen!

Forsikringen FORUTSETTER at transportør, firma, eller privatperson som benytter lastebil eller bil med henger,

overholder kjøre og hviletidsbestemmelser.

( HVA ER, OG HVEM GJELDER KJØRE OG HVILETIDSREGLER FOR? )

Den som frakter din bil er omfattet av regelverket dersom han/hun:

* Kjører biltransport på veg, og totalvekten på trekkbil og biltransporthenger til sammen overstiger 3,5 tonn,
eller ikke eier bilen som blir fraktet.

Det finnes ingen unntak.

( Med trekkbil menes: lastebil, personbil, varebil, pickup eller el-bil.)

Når transport omfattes av kjøre- og hviletidsbestemmelsene, skal fartsskriver være installert.
føreren av transporten skal bruke sjåførkort uansett biltype.

Overholdes ikke dette vil transportør i kontroll anmeldes av myndighet og måtte betale gitte bøtesatser.

Biltransporten vil få videre kjøreforbud, din bil må stå igjen på kontrollplassen, og ny transport må tilkalles.

Både transportfirma, privatpersoner, og bestiller, (kunden) er ansvarlig, og plikter å være klar over dette regelverk.

Visst din bil kommer til skade under transporten, vil fleste forsikringsselskap

ikke utbetale full forsikring for din bil om ikke regelverket er fulgt av din transportør!

Spør gjerne din transportportør om dette ved bestilling av transport.

All transport med Bilfraktservice  utføres etter gitte regelverk, og er inkludert i prisen!

REGELVERKET GJELDER ALLE EU OG EØS LAND.


Med vennlig hilsen

Freddy A.R. Stubbene

Daglig leder


N-1678 Kråkerøy

Mob. +47 913 96 903

Web. www.bilfraktservice.no

Facebook: Bilfraktservice sport&classic​
bottom of page