top of page

Gallery 

VI HAR ANSVARFORSIKRING PÅ VÅR BILTRANSPORT SOM DEKKER OPP TIL Kr. 10 MILLIONER !


Forsikringen forutsetter at transportør benytter trekkbil og henger med installert fartsskriver og overholder

Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 561/2006
(kjøre- og hviletidsforordningen)

All transport med

bilfraktservice sport&classic utføres etter gitte regelverk. 

bottom of page